Majailta — Tule kohtaamaan Jumalaa, Markku Koivunen

Tervetuloa lämpimästi Jumalan Sanan, ylistyksen ja rukouksen pariin! Siunataan yhdessä Oulua ja lähiseutua.

Jeremia 29:7 “Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”

Puhujana ystävämme Markku Koivunen